แอร์Saijo Denki

sjd_smart-cool_09_12_18_25-e1522243328600.jpg

swg1

swg2

      MODEL           BTU     ตรม.   EER   ราคาพร้อมติดตั้ง 
   SMART COOL R32-09    9,442    9-14   12.98    12,900
   SMART COOL R32-12   12,775   14-18   13.35   13,900
   SMART COOL R32-18   19,052   20-26   13.05   19,900
   SMART COOL R32-25   25,201   26-34   13.00    25,900

 

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<

 

aps2.jpg

APSswg2

      MODEL              BTU    EER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
   TURBO A.P.S-09 R32        9,442   12.98   13,900
   TURBO A.P.S-13 R32       12,775    13.35   15,900
   TURBO A.P.S-18 R32       18,052    13.05   21,900
   TURBO A.P.S-25 R32       25,201    13.00   27,900
   TURBO A.P.S-30 R410      30,933    12.61   33,900
   TURBO A.P.S-30T R410      31,314    13.50   35,900
   TURBO A.P.S-33 R410      34,412    12.92   36,900
   TURBO A.P.S-33T R410      33,689    12.99   38,900
   TURBO A.P.S-36 R410      36,597    12.65   44,900
   TURBO A.P.S-36T R410      36,134    12.77   46,900
   TURBO A.P.S-40 R410      40,880    12.58   46,900
   TURBO A.P.S-40T R410      40,200   11.70   48,900

 

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<

 

sjd_gps-inverter_09_12_18_25-e1522244056656.jpg

 แอร์ SAIJO DENKI รุ่น INVERTER SURE    -No5        suer.jpgswg2

            MODEL              BTU     EER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
   INVERTER SURE R32-10       9,806    19.72   14,900
   INVERTER SURE R32-12      12,644    18.94   15,900
   INVERTER SURE R32-18      18,478    20.68   24,900
   INVERTER SURE R32-25      25,526    18.87   31,900
   INVERTER SURE R32-30      30,652    16.89   43,900
   INVERTER SURE R410A-30T   31,314    15.02   46,900
   INVERTER SURE R32-36      36,451    17.23   47,900
   INVERTER SURE R410A-36T   36,100     15.03   50,900

>>>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<<<