แอร์Panasonic

CS-PN9UKT_Spec_WOC

pana

                                แอร์ PANASONIC รุ่น STANDARD Non-INVERTER  

      MODEL       BTU     ตรม.    EER   ราคาพร้อมติดตั้ง 
     CS-PN09UKT    9,633   9-14    14.04     12,900
     CS-PN12UKT   11,858   14-18    14.28    14,900
     CS-PN18UKT   18,371   18-26    13.59    21,900
     CS-PN24UKT   22,217   26-34    13.49     28,900

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<


CS-PU9UKT_Spec

                  pana

                             แอร์ PANASONIC รุ่น STANDARD in

       MODEL       BTU     ตรม.    EER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
     CS-PU09UKT    8,728   9-14   18.56   14,900
     CS-PU13UKT  12,107   14-18   18.25    16,900
     CS-PU18UKT  18,111   18-26   20.27   26,900
     CS-PU24UKT   20,685   26-34   19.62    32,900

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<

CS-U9TKT_Spec_WOC_20170414

                                   แอร์ PANASONIC รุ่น PREMIUM INVERTER  pana

      MODEL    BTU     ตรม.   EER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
     CS-U09TKT    8,420    9-14   24.43   21,900
     CS-U13TKT   11,958   14-18   22.49   24,900
     CS-U18TKT   18,357   20-26   23.85   31,900
     CS-U24TKT   20,526   26-34   23.07   37,900

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<

CS-VU9UKT_Spec

                                   แอร์ PANASONIC รุ่น  ELITE  INVERTER  pana

       MODEL        BTU     ตรม.   EER    ราคาพร้อมติดตั้ง 
      CS-VU09UKT     8,506   9-14   23.85     23,900
      CS-VU13UKT    11,786   14-18   22.28     26,900
      CS-VU18UKT    17,590   20-26   18.36     35,900

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<