แอร์Mitsubishi Heavy Duty

รูป Heavy vv

        MODEL          BTU       ตรม.   ราคาพร้อมติดตั้ง 
       SRK10CVV-W1     9,239      9-14     14,900
       SRK13CVV-W1    11,634     14-18    16,900
       SRK18CVV-W1  17,305   20-26   24,900
       SRK24CVV-W1  22,559   26-34   33,900

SRK10CRV02


รูป Heavy vs

         MODEL       BTU     ตรม   ราคาพร้อมติดตั้ง 
        SRK10CVS-W1    9,444    9-14   17,900
        SRK13CVS-W1    12,039   14-18    19,900
        SRK19CVS-W1    19,127   20-26    29,900
        SRK25CVS-W1   25,085   26-34     39,900

 

SRK10CRS03


รูป HEAVY DUTY

        MODEL       BTU     ตรม.   ราคาพร้อมติดตั้ง 
       SRK10YVS-W     8,795    9-14      20,900
       SRK13YVS-W    12,377   14-18      23,900
       SRK18YVS-W    18,000   20-26      33,900
       SRK25YVS-W    24,000   26-34      42,900

 

mfunction20180221045310