แอร์Carrier

 

hfe-0003.jpg

9501

                                        CHALLENGER

 

       MODEL      BTU      ตรม.   EER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
      42HFE010     9,000     9-14    13.28   12,900
      42HFE013    12,800    14-18    13.46   13,900
      42HFE018    18,500    20-26    13.19   18,900
      42HFE025    25,000    26-34    13.48   24,900

>>>>> ข้อมูลเพิ่มเติม<<<<<

 

 

tsgs-0003.jpg9501

 


        MODEL      BTU     ตรม.   EER ราคาพร้อมติดตั้ง 
       42TSGS010    9,386    9-14   13.58   13,900
       42TSGS013  13,340   14-18   13.51   15,900
       42TSGS018   18,827   20-26   13.44   18,900
       42TSGS025   24,329   26-34   14.18   26,900

>>>>> ข้อมูลเพื่มเติม<<<<<

 

TVGB-0001

9501

 

 

        MODEL       BTU     ตรม.     EER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
       42TEVGB010    8,500   9-14    16.50   13,900
       42TEVGB013   11,900   14-18    16.20   15,900
       42TEVGB018   17,000   20-26    17.60   21,900

>>>>> ข้อมูลเพื่มเติม<<<<<