แอร์AMENA

WJ

wj1.jpg

      MODEL       BTU     ตรม.     EER   ราคาพร้อมติดตั้ง 
    WJ09B-MNVDE     9,300    9-14     13.16    11,900
    WJ13B-MNVDE    12,500    14-18     13.41   13,900
    WJ18B-MNVDE    18,500    18-26     13.37    18,900 
    WJ24B-MNVDE   25,000    26-35     13.61    24,900

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<

wf2.jpg

wf3.jpg

       MODEL        BTU     ตรม.     EER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
     WF09B-MNVKE     9,500    9-13   13.54    12,900
     WF13B-MNVKE    12,500    13-17    13.76   14,900 
     WF18B-MNVKE    18,100    17-25   13.40    19,900
     WF24B-MNVKE   25,000    25-35   13.55   25,900

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<

 

WL

cci07042561_00041.jpg

                แอร์ AMENA รุ่น WL-B  SERIES  ( R32)  (คอมรับประกัน 10 ปี , อะไหล่ 2 ปี)

       MODEL        BTU     ตรม.     EER   ราคาพร้อมติดตั้ง 
     WL09BA-MNVKE    9,200   9-13     13.57    12,900
     WL13BA-MNVKE   12,500   13-17     13.76   14,900 
     WL18BA-MNVKE   19,000   17-25     13.54    19,900
     WL24BA-MNVKE   25,200   25-36     13.94    25,900

         

            แอร์ AMENA รุ่น WL-B  SERIES Super Long Flow ( R32) (คอมฯ 5 ปี , อะไหล่ 2 ปี)

        MODEL          BTU     EER    ราคาพร้อมติดตั้ง 
      WL30B-MNVLE  #5    30,500   12.83    39,900
      WL36B-MNVKE  #5    36,800   12.86    47,900 
      WL36B-MNVLE (380)  36,200   13.58      49,900
      WL44B-MNVKU (380)  44,000   10.78     47,900
      WL48B-MNVLU (380)  50,000  10.78   52,900

           แอร์ AMENA รุ่น WL-A  SERIES Super Long Flow ( R410) (คอมฯ 5 ปี , อะไหล่ 2 ปี)

     MODEL             BTU     EER    ราคาพร้อมติดตั้ง 
    WL30A-MNVKM        30,000    10.77   35,900
    WL36A-MNVKM        36,200    10.77    40,900 
    WL36A-MNVLE (380     36,200    10.77      41,900
    WL48A-MNVKU (380)(SCL) 48,000   10.85   52,900
    WL54A-MNVKU (380)     52,000    10.23    55,900
    WL60A-MNVKU (380)   60,000   10.62   59,900
    WL60A-MNVKU (380)(SCL) 60,000   10.80   60,900

>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<


cci07042561_0006.jpg

cci07042561_00061.jpg

          แอร์ AMENA รุ่น WFV-B DC.INVERTER ( R32)  (คอมรับประกัน 10 ปี , อะไหล่ 2 ปี)

       MODEL      BTU     ตรม.    EER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
     WFV09B-MNVKE    9,500    9-13   19.48    15,900
     WFV13B-MNVKE   13,000    13-18    19.16   16,900 
     WFV18B-MNVKE   18,200    18-26   18.6    22,900
     WFV24B-MNVKE  25,000    25-35   18.79   27,900


 >>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<